aquariumwereld
Maandblad voor de aquarium-, terrarium- en vijverliefhebber
© aquariumwereld- / Pagina laatst bijgewerkt op:  06-01-2022   


een aquariumwereld beginnen
“Uw leidraad voor het zoetwateraquarium”

ISBN 90 803 925 1 0
Een uitgave van de Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders vzw.
 
2015 - 3de en volledig herziene druk met aandacht voor het "nano" aquarium en het zeewater aquarium.
Al te dikwijls gebeurt het dat een beginnend aquariumliefhebber te kampen heeft met tal van tegenslagen en zodoende na verloop van tijd deze prachtige hobby opgeeft. Meestal ligt de oorzaak van deze tegenslagen in een gebrek aan juiste informatie en een overhaaste manier van opstarten.
Begaan met deze problematiek poogt de Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders vzw. via de werking van haar aangesloten verenigingen en door de uitgave van een eigentijds tijdschrift aquariumwereld, de beginnende liefhebber op het juiste pad te zetten.
In die optiek en mede naar aanleiding van de uitgave van de 50ste jaargang van het blad, vond het redactie-team van aquariumwereld het gepast de ervaringen geput uit 50 jaar aquaristiek te bundelen in een boekje.
Het is een bron van informatie geworden waar de beginnende en de aandachtige liefhebber genoeg kennis uit kan putten om onbezorgd met de aquariumhobby te beginnen en deze tot in lengte van dagen te beleven.
Dit boekje dient eveneens als basis voor het behalen van het Bewijs van Bekwaamheid - Basiskennis aquariumhouden. Voor meer informatie hieromtrent, klik hier.
 
Geïnteresseerd in dit praktische boekje?
De 3de druk is beschikbaar en kan besteld worden via uw BBAT-club
of door overschrijving van € 14,00 (verzendingskost inbegrepen) op rekeningnummer BE08 4130 0906 5113
t.n.v. BBAT-Boekendienst, Doorniksesteenweg 91, 8500 Kortrijk.

INHOUDSOPGAVE

I. Voorwoord. De definitie van een aquarium is vrij simpel: een aquarium is een compact geheel, bijvoorbeeld een glazen bak(je), waarin een geselecteerd - in de natuur voorkomend - aanbod van lagere dieren, vissen en planten is ondergebracht. Dit zaakje technisch, biologisch en esthetisch in stand houden is een ander paar mouwen. Het is de bedoeling met dit boekje de beginnende en leergierige liefhebbers te bewijzen dat dit perfect haalbaar is.
In dit boek, waarbij we ons beperken tot het zoetwateraquarium, wordt vertrokken van de natuur. Denk aan een poeltje in een rijstveld in Thailand of een reusachtig Afrikaans meer. Als liefhebber willen we thuis een stukje van de natuur nabootsen, bewonderen, bestuderen ...
Gaandeweg wordt uitgelegd hoe dit kan worden verwezenlijkt en welke de beperkingen zijn. We doen dit door het stellen van een aantal vragen, zoals ze bij een beginnend aquariaan opkomen. In de geformuleerde antwoorden is voldoende informatie te vinden om met een gerust hart met deze vorm van natuurbeleving te beginnen.
II. Een aquarium beginnen. Waaruit is het aquarium gemaakt?
Hoe groot moet ons aquarium zijn?
Waar zouden we ons aquarium plaatsen?
Hoe moet het aquarium er uitzien?
Is er een bodem nodig? Moet de bodem regelmatig vernieuwd worden? Hoe dik moet de bodem zijn? Is een voedingsbodem noodzakelijk?
Mag ik die mooie tak uit mijn tuin in mijn aquarium leggen? Welk motiefje behangpapier kleef ik het best tegen de achterruit?
Is dat alles?
III. Waterwaarden. Is elk water geschikt?
Wat is hardheid? Wat is zuurgraad?
Wat is koolzuurgehalte?
Hoe moet dat nu in de praktijk?
IV. Technische hulpmiddelen. Welke mogelijkheden zijn er om het aquarium te verlichten?
Hoe wordt een tropisch aquarium verwarmd?
Is een filter noodzakelijk om het water zuiver te houden? Welk type filter is het beste?
Is een extra "beluchting" aangewezen? Is een luchtpompje nuttig?
Hoe kan er CO2 aan het water toegevoegd worden?
V. Planten. Waarom spreekt men van zuurstofplanten?
Wat is koolzuurgas?
Waarom planten in een aquarium? Kunnen planten altijd? Wat is er speciaal aan waterplanten?
Moeten waterplanten bemest worden om goed te groeien?
Wat kan er fout lopen? wat moet ik doen tegen algen?
Hoe kan men aquariumplanten succesvol kweken?
VI. Vissen Heeft elke vis een naam?
Kunnen we zomaar om het even welke vissen bij elkaar houden?
Allen of met twee? Kan er nog eentje bij? Kan ik het aquarium volledig bevolken?
Waarop moet er speciaal worden gelet bij de aanschaf van vissen voor ons aquarium?
Kunnen we de nieuw aangekochte vissen zomaar van de winkel naar het aquarium overbrengen?
Welke zijn de meest geschikte soorten voor ons aquarium?
VII. Voedsel voor tropische vissen. Wat? Hoeveel? Wanneer?
Levend voedsel?
Droog- en kunstvoer?
VIII. Ziekten. Een checklist helpt de beginner bij het stellen van de juiste diagnose of het vragen van raad aan dierenarts of een expert uit de vereniging.
IX. Algen Algen spelen in het aquarium een zeer belangrijke rol. Er wordt in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van de meest voorkomende algen in het aquarium.
X. Garnalen en kreeften. Het houden van ongewerveldeen, in dit geval zoetwatergarnalen en -kreeften is een fascinerende nevenhobby die, met enig doordacht handelen en wat ervaring, ook goed in het gezelschapsaquarium kan beoefend worden.
XII. Een zeeaquarium beginnen De bedoeling van dit beginnershoofdstuk is niet om je meteen tot het niveau van een zeewater liefhebber te brengen. We willen je enkele inzichten geven om succesvol je eerste zeeaquarium op te starten en er vervolgens lange tijd probleemloos van te kunnen genieten. De materie van het zeewater is zo complex dat je, je hoe dan ook via je vereniging, boeken, internet,... verder moet informeren en verdiepen in bepaalde aspecten van de deze tak van de hobby.
XI. Woordenlijst Een verklarende woordenlijst van veel voorkomende termen en benamingen.
XII. BBAT Voorstelling van de Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders vzw.


Top